images/logolod1.png

نکات مهم خرید یخچالهای صنعتی

 برای یخچال صنعتی یا فریزر صنعتی نکات بسیاری وجود دارد کا قبل از انتخاب وخرید خرید باید آنها رودر نظر گرفت.این مورد با توجه به سایز .کاربرد و کارکرد و ویژگیهای یخچال ها برای هر کسب وکار ی متفاوت است و هر کدام از این فاکتو.رها بایددر نظر گرفته شود در اینجا به پنج نکته قابل توجه قبل از خریدیخچال های صنعتی یا فروشگاهی  می پردازیم.

1. متور های بالای کابین یخچال و موتورهای پایین  و موتورهای با فاصله یا مرکزی

موتور بخشی از یخچال است که باعث سر نگه داشتن آن می شود که می توان آن را روی یخچال و یا زیر یخچال تعبیه کرد. اگر موتور روی یخچال تعبیه شود قیمت یخچال بیشتر می شود و طول عمر آن طولانی تر خواهد شد . زمانی که گرما افزایش می یابد نیازی نیست که موتور به سختی کار کند تا گرمای فضای داخل یخچال را کاهش دهد . علاوهبر این از آنجایی که موتور روی یخچال قرار دارد هوای گرم به سمت سقف می رود وبدینترتیب هوای اطراف یخچال خنک تر می ماند.

. یخچال با موتور پایین . گران نیستند اما طول عمر زیادی هم ندارند .این نوع از یخچال فروشگاهی معمولا فضای یشتری  هم  دارند و از آنجا که کمپرسور در دسترس است برای تعمیر شرایط آسان تری دارند. با این حال . وقتی  که موتور در پایین یخچال نصب شده باشد هوای گرم ناشی از آن به سمت زمین می رود  و باعث گرم شدن فضای اتاقی می شود کهدر آن قرار دارد .

متور یا کمپرسور باعث خنک شدن داخل طبقات می گردد این سیستم خنک کننده بنا به طراحی فروشگاه و ارتفاع سقف می تواند بالای کابین یا زیر کابین و یا با فاصله از کابین نصب یا راه اندازی شود این امر برا اساس نیاز مشتری قابل طراحی و راه اندازی است

. اندازه

سایز یخچال های فروشگاهی براساس واحد اندازه گیری فوت محاسبه می شودبه طور کلی میزان بزرگی یک یخچال به مقدار مواد غذایی که قرار است در آمن نگهداری شودبودجه خریدار و فضای موجود درفروشگاه بستگی دارد اندازه یخچال  با توجه به نوع کاربری متفاوت است .همکاران ما با توجه به شرایط شما بهترین سایز واندازه یخچال را برای شما نتوصیه می کنند

 

بالا